Ane Waldejer Pedersen
Autoriseret psykolog
BurgerBurger

Jeg tilbyder: Terapi, parterapi og supervision

Terapi

Terapi
Foto af Bjørg Dalheim

Der kan være mange forskellige grunde til at starte i terapi. Det kan f.eks. være når vigtige forhold i dit liv opleves smertelige, håbløse eller problemfyldte. Når bekymringer, utilfredshed eller "skal" og "burde" fylder langt mere i din hverdag end glæde, nydelse og livslyst. Når handle- og tankemønstre opleves fastlåsende, eller du føler du er ved at miste fodfæste i dit liv. Måske oplever du, at forholdet til dig selv afspejler selvkritik, forkerthed og fremmedgørelse fremfor kærlighed. Eller du oplever måske at du har mistet retning i livet. Ofte kan det være svært at sætte ord på præcis hvad det er der er problemet, men du kan måske mærke, at der er noget der ikke føles helt rigtigt. Måske mærker du inderst inde en dyb længsel efter mere...mere liv, mere nydelse, mere frihed, mere glæde, mere nærvær, bevægelse, sjæl, kærlighed - hvad end det nu er - men du ved måske ikke hvordan du skal komme i kontakt med de kvaliteter i dig selv, som om der mangler en nøgle for at kunne åbne op for disse. Den nøgle vil jeg gerne hjælpe dig med at finde.

Jeg støtter dig i at kunne rumme, håndtere og bearbejde svære følelser, udfordringer eller oplevelser der har sat sine spor på krop og sjæl. Samtidig arbejder vi med at finde, genfinde eller opbygge dine ressourcer og styrker. Igennem en fordybelse i kontakten til dig selv, kan du få mulighed for at opdage og favne nye kvaliteter i dig selv og lære dig selv bedre at kende.

Når du går i et forløb hos mig, er der ikke noget du skal præstere. Du får et rum til rådighed, hvor du har mulighed for at udtrykke dig fuldstændig frit og hvor der er mulighed for at afprøve, øve, undersøge, udvikle, afdække, udfordre, lære, bearbejde og hele. Du skal heller ikke fikses, tværtimod så handler det mere om at lade dig komme til syne end om at lave dig om.

Kort sagt så er det min hensigt, at skabe et frirum for dig, hvor du kan få lov til at være med alt det der er, fra ét nu til det næste.

 

Jeg tilbyder blandt andet hjælp og støtte til hvad man kunne kalde:

 

 • depression, manglende motivation
 • angst, tvangstanker- og handlinger
 • stress, udbrændthed
 • pårørendeproblematikker
 • selvværdsproblemer, identitetsusikkerhed
 • kriser og meningstab
 • sorgprocesser
 • traumebehandling f.eks. i forbindelse med overfald eller seksuelle overgreb
 • spiseforstyrrelser
 • relationelle problemer i forhold til partner, børn, familie, venner, kolleger,
 • selvudvikling og spiritualitet
 • hjælp til håndtering af overvældende og svære følelser af for eksempel vrede, afmagt, skyld- og skam, meningsløshed

 

En session finder sted i min praksis på Godthåbsvej 182 i Den Grønne Dal, men kan også forløbe som en "walk and talk" i grøndalsparken, over telefonen eller online alt efter hvad du har det bedst med.

Jeg tilbyder også sessioner på smukke Ærø i Store Rise eller i naturen efter aftale.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt jeg kan hjælpe dig med din problematik eller om et forløb er noget for dig, er du altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Parterapi

Har du og din partner et ønske om at udvikle jer sammen? Oplever I at det er svært at trænge igennem til hinanden? At kommunikationen går skævt og at I måske hver især føler jer misforstået, kritiseret eller fejlbedømt? At hverdagen kører med rutiner, børn, arbejde og praktiske gøremål, og at det kan være svært at finde både tid og overskud til at få mere nærvær og kærlighed ind i jeres relation? At I er kørt fast i bestemte konfliktmønstre eller roller og ikke ser hinanden, men måske i stedet ender i forsvar, skænderier og negative tanker og forestillinger om hinanden? Måske har der været kriser, tillidsbrud eller sygdom der har tæret på forholdet, eller noget helt fjerde.

Uanset hvad, så kan parterapi være en mulighed for at finde - eller genfinde glæde og samhørighed samt skabe nyt liv i jeres forhold.

I parterapien ser vi på hvad det er for en relation I ønsker at have til hinanden. Vi arbejder med hvordan I kommunikerer med hinanden, med accept og respekt for hinandens forskelligheder, grænser og ønsker. Vi arbejder med at finde ind til en kærlig og ærlig relation, at få skabt et fælles fodfæste så nærheden, kontakten og intimiteten eller hvad der måtte være betydningsfulde værdier for jer, kan komme i fokus igen.

Jeg har tidligere arbejdet i Københavns Kommunes Familierådgivning, og har erfaring med bl.a. konflikthåndtering og problemer i børnefamilier.

Kontakt mig gerne for yderligere spørgsmål eller hvis I er i tvivl om netop jeres problematik kan afhjælpes med parterapi.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer samt til andre faggrupper såsom pædagoger, lærere eller socialarbejdere. Er du psykolog tæller supervisionen til din autorisation. På samme måde som i de individuelle terapiforløb, tager jeg i supervisionen udgangspunkt i supervisandens specifikke ønsker og behov.

Kontakt mig endelig for uddybende information omkring dette.